Tournois 2013/2014
Tournois 2018/2019
   
Bambinis
     
Tournoi Remarques Date
     
Tournoi du Nouvel An Munsbach Syrdall Moutfort + Munsbach Samedi 05/01/2019 à 08h30
     
Tournoi indoor US Moutfort Syrdall Moutfort + Munsbach Samedi 26/01/2019 à 09h30
     
Tournoi 1. Mee Moutfort Syrdall Moutfort + Munsbach Mercredi 01/05/2019 à 10h00
     
Weili-Cup à Weiler  Syrdall Munsbach Samedi 06/07/2019 à 10h00
     
   
Pupilles
     
Tournoi Remarques Date
     
Tournoi du Nouvel An Munsbach 3 équipes Samedi 05/01/2019 à 13h30
     
Tournoi indoor US Moutfort 3 équipes Dimanche 27/01/2019 à 09h30
     
Tournoi 1. Mee Moutfort 3 équipes Mercredi 01/05/2019 à 10h00
     
Weili-Cup à Weiler  1 équipe Dimanche 07/07/2019 à 10h00
     
   
Poussins
     
Tournoi Remarques Date
     
Tournoi du Nouvel An Munsbach 3 équipes Dimanche 06/01/2019 à 08h30
     
Tournoi indoor US Moutfort 3 équipes Samedi 26/01/2019 à 14h00
     
Tournoi 1. Mee Moutfort 3 équipes Mercredi 01/05/2019 à 14h30
     
Weili-Cup à Weiler  1 équipe Samedi 06/07/2019 à 14h30
     
   
Minimes
     
Tournoi Remarques Date
     
Tournoi du Nouvel An Munsbach 3 équipes Dimanche 06/01/2019 à 08h30
     
Tournoi indoor US Moutfort 2 équipes Dimanche 27/01/2019 à 14h00
     
Tournoi 1. Mee Moutfort 2 équipes Mercredi 01/05/2019 à 14h30
     
Weili-Cup à Weiler  1 équipe Dimanche 07/07/2019 à 14h30