B A M B I N I S

 

                                                   

 

 

Série 2 (Moutfort = Entente Syrdall I)

 

(Joergang: 2011an 2012 oder ab dem Alter vu 5 Joer

 

Trainer:    

 

Training: 

 Dënschdeg  18:00 - 19:00  /  Donneschdeg  18:00 - 19:00

Um Terrain zu Munsbach vum 29. August bis 03. Oktober (Enn vun den Arbechten zu Moutfort)